M-577-Smar-do-przegubów-100ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Smar do przegubów w tubie

Kompleksowy smar litowym z dodatkiem dwusiarczku molibdenu do wysoko obciążonych węzłów tarcia narażonych na częstą zmianę kierunku (np. przeguby homokinetyczne). Odporny na działanie wilgoci, pary wodnej oraz słabych zasad i kwasów.

  • Zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność części napędu koła
  • Zabezpiecza przed korozją
  • Odporny na wysokie obciążenia i niskie prędkości kątowe
  • Do wszystkich rodzajów przegubów homokinetycznych
  • Nie spływa z powierzchni
  • Zawiera dodatek dwusiarczku molibdenu - lepsze własności smarne
M-577-Smar-do-przegubów-100ml
M-577
Smar do przegubów w tubie
100ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.