M-192-Smar-do-kos-i-wykaszarek-100ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Smar do kos i wykaszarek w tubie

Smar do przekładni kątowych w urządzeniach spalinowych i elektrycznych. Produkowany na bazie oleju syntetycznego, zagęszczonego kompleksem litowym z dodatkami antyutleniającymi i antykorozyjnymi. Do smarowania mechanizmów szybkoobrotowych i narażonych na wilgoć i wymywanie wodą.

  • Zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność kos i wykaszarek
  • Odporny na wilgoć i wymywanie wodą
  • Wąska dysza umożliwia aplikację do trudnodostępnych miejsc
  • Smar syntetyczny - odporny na starzenie i temperaturę
  • Zabezpiecza przed korozją
  • Bezpieczny dla gumy i tworzyw sztucznych
M-192-Smar-do-kos-i-wykaszarek-100ml
M-192
Smar do kos i wykaszarek
100ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.