M-553-Smar-do-łożysk-100ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Smar do łożysk w tubie

Smar na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego zagęszczonego kompleksem litowym z dodatkami antykorozyjnymi, przeciwzużyciowymi i antyutleniającymi do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych.

  • Zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność łożysk
  • Szeroki zakres temperaturowy (-40°C do 160°C, okresowo do 180°C)
  • Zachowuje właściwości smarne w ekstremalnych warunkach 
  • Zabezpiecza przed korozją
  • Zawiera dodatki przeciwzatarciowe
M-553-Smar-do-łożysk-100ml
M-553
Smar do łożysk w tubie
100ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.