M-079-Smar-do-elektronarzędzi-100ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Smar do elektronarzędzi w tubie

Smar na bazie oleju syntetycznego zagęszczonego kompleksem litowym z dodatkami antyutleniającymi i antykorozyjnymi. Doskonale nadaje się do elementów wykonanych ze stopów miedzi jak i elastomerów, co umożliwia smarowanie skojarzeń trących typu plastik-metal.Do smarowania mechanizmów szybkoobrotowych i narażonych nawilgoć i wymywanie wodą.Ze względu na wysoką trwałość może być używany do długookresowego smarowania różnego typu elektronarzędzi bez konieczności uzupełniania w trakcie normalnej eksploatacji.

  • Do smarowania mechanizmów szybkoobrotowych
  • Zmniejsza tarcie i wydłuża żywotność przekładni
  • Smar syntetyczny - odporny na starzenie i temperaturę
  • Zabezpiecza przed korozją
  • Bezpieczny dla gumy i tworzyw sztucznych
M-079-Smar-do-elektronarzędzi-100ml
M-079
Smar do elektronarzędzi w tubie
100ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.