Unia Europejska Dofinansowane przez Unię Europejską
A-242-Klej-anaerobowy-6638-10g
A-860-Klej-anaerobowy-6638-20g
A-877-Klej-anaerobowy-6638-50g

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Klej anaerobowy 6638

Klej anaerobowy o wysokiej lepkości i dużej sile wiązania. Przeznaczony do osadzania i mocowania luźno pasowanych, cylindrycznych elementów. Wypełnia szczeliny od 0.2 do 0.5mm.

  • Zabezpiecza połączenia gwintowe przed samoodkręcaniem
  • Do osadzania łożysk, trzpieni, czopów i kół zębatych
  • Do połączeń luźno pasowanych (0,2-0,5 mm)
  • Duża siła połączenia (25 Nm)
  • Wysoka lepkość (2500 mPas)
  • Odporny na temperatury do 150°C
A-242-Klej-anaerobowy-6638-10g
A-242
Klej anaerobowy 6638
10g
A-860-Klej-anaerobowy-6638-20g
A-860
Klej anaerobowy 6638
20g
A-877-Klej-anaerobowy-6638-50g
A-877
Klej anaerobowy 6638
50g

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.