A-235-Klej-anaerobowy-6601-10g
A-846-Klej-anaerobowy-6601-20g
A-853-Klej-anaerobowy-6601-50g

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Klej anaerobowy 6601

Klej anaerobowy o niskiej lepkości i dużej sile wiązania. Przeznaczony do osadzania i mocowania ciasno pasowanych elementów cylindrycznych. Wypełnia szczeliny od 0.01 do 0.15mm.

  • Zabezpiecza połączenia gwintowe przed samoodkręcaniem
  • Do osadzania łożysk, trzpieni, czopów i kół zębatych
  • Do połączeń ciasno pasowanych (0,01-0,15 mm)
  • Duża siła połączenia (25 Nm)
  • Niska lepkość (150 mPas)
  • Odporny na temperatury do 150°C
A-235-Klej-anaerobowy-6601-10g
A-235
Klej anaerobowy 6601
10g
A-846-Klej-anaerobowy-6601-20g
A-846
Klej anaerobowy 6601
20g
A-853-Klej-anaerobowy-6601-50g
A-853
Klej anaerobowy 6601
50g

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.