A-185-Klej-anaerobowy-6612-10g

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Klej Anaerobowy 6612 do mikrośrub

Klej anaerobowy o niskiej sile wiązania. Przeznaczony do zabezpieczania połączeń gwintowych przed odkręcaniem na skutek drgań i wibracji. Zastępuje zawleczki i podkładki sprężyste. Charakteryzuje się niską siłą wiązania.

  • Zabezpiecza mikrośrubki przed samoodkręcaniem
  • Niska siła połączenia (5 Nm)
  • Idealny do mikrośrubek w okularach i elektronice
  • Zabezpiecza śruby regulacyjne w urządzeniach
  • Odporny na temperatury do 150 C
A-185-Klej-anaerobowy-6612-10g
A-185
Klej anaerobowy 6612 do mikrośrub
10g

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.