R-327-Klej-do-twardych-plastików-20ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Klej do twardych plastików

Bardzo mocny, wodoodporny, bezbarwny klej przeznaczony do spajania nowoczesnych materiałów syntetycznych. Idealny do klejenia elementów ze szkła akrylowego, ABS, persplexu, TR, EVA, z wyjątkiem polietylenu i polipropylenu. Powszechnie stosowany do naprawy przedmiotów użytku domowego.

  • Mocne i trwałe połączenie "Spawanie na zimno”
  • Bezbarwne połączenie
  • Wypełnia niewielkie szczeliny
  • Wodoodporny
  • Odporny na warunki atmosferyczne
  • Odporny na gorącą wodę i chemikalia
R-327-Klej-do-twardych-plastików-20ml
R-327
Klej do twardych plastików
20ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Powiązane zastosowania i porady

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.