R-094-Klej-do-skóry-20ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Klej do skóry

Jednoskładnikowy klej na bazie poliuretanów do klejenia skóry i materiałów skóropodobnych. Tworzy bardzo mocną, bezbarwną spoinę. Największą zaletą tego kleju jest elastyczność, dzięki czemu spoina odporna jest na zginanie i ściskanie.

  • Bezbarwne połączenie
  • Elastyczny, pracuje z materiałem
  • Połączenie odporne na zginanie i ściskanie
  • Odporny na starzenie
  • Wodoodporny, odporny na warunki atmosferyczne
  • Nie zawiera toluenu ani cykloheksanu 
R-094-Klej-do-skóry-20ml
R-094
Klej do skóry
20ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Powiązane zastosowania i porady

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.