Unia Europejska Dofinansowane przez Unię Europejską
R-938-Klej-do-gąbki-i-styropianu-70ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Klej do gąbki i styropianu

Uniwersalny klej bezbarwny, szybko sieciujący, na bazie alkoholu i dyspersji polioctanu winylu z dodatkami modyfikatorów. Przeznaczony przede wszystkim do łączenia materiałów delikatnych.

  • Bezbarwne połączenie
  • Nie uszkadza delikatnych materiałów
  • Elastyczny
  • Wodoodporny
  • Dobry do klejenia materiałów cienkościennych
  • Nie zawiera toluenu i cykloheksanu 
R-938-Klej-do-gąbki-i-styropianu-70ml
R-938
Klej do gąbki i styropianu
70ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.