E-396-Klej-metalowy-epoksydowy-300kg-2x12ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Klej metalowy epoksydowy 300kg

Klej metalowy epoksydowy 300kg jest specjalistycznym klejem przeznaczonym do napraw części i elementów metalowych uszkodzonych w wyniku korozji, tarcia, kawitacji. Klei wszystkie metale oraz ich stopy. Tworzy mocną spoinę, nadającą się do obróbki mechanicznej i malowania. Produkt jest twardy i niezawodny. Charakteryzuje się doskonałą przewodnością cieplną oraz wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne. Jest odporny na agresywne czynniki chemiczne (rozcieńczone kwasy i zasady, większość rozpuszczalników), smary oraz płyny eksploatacyjne.

  • "Płynny metal"
  • Wzmocniona odporność na uderzenia i wstrząsy
  • Wysoka przewodność i rozszerzalność cieplna
  • Bardzo mocne połączenie
  • Idealny do motoryzacji
  • Odporny na zmienne warunki atmosferyczne
E-396-Klej-metalowy-epoksydowy-300kg-2x12ml
E-396
Klej metalowy epoksydowy 300kg
2x12ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.