R-167-Klej-konstrukcyjny-20ml
R-567-Klej-konstrukcyjny-300ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Klej konstrukcyjny

Konstrukcyjny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w gospodarstwach domowych, budownictwie i przemyśle. Przeznaczony do stosowania w miejscach, gdzie wymagana jest maksymalna siła spajania. Klej twardniejąc pod wpływem wilgoci zwiększa swoja objętość wypełniając pory i szczeliny, dlatego jest doskonały do klejenia niedopasowanych elementów.

  • Spienia się - wypełnia nierówności
  • Pełna wodoodporność (klasa D4)
  • Idealny do osadzania obluzowanych kołków rozporowych
  • Nie spływa z powierzchni pionowych
  • Mocne połączenie
R-167-Klej-konstrukcyjny-20ml
R-167
Klej konstrukcyjny
20 ml
R-567-Klej-konstrukcyjny-300ml
R-567
Klej konstrukcyjny
300 ml

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy Technicqll sp. z o. o. i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.

Zobacz również

© 2024 Technicqll sp. z o.o.