Rozpoczynamy rok od wprowadzenia do sprzedaży nowych produktów epoksydowych. Dodanie w procesie produkcji innowacyjnych, opracowanych przy współpracy z jednostką naukową badawczą - Instytutem Chemii Przemysłowej z Warszawy Nanomodifikatorów, pozwoliło uzyskać unikalne na rynku produkty. Dzięki modyfikacji nanonapełniacza włóknistego substancją organiczną, istotnie poprawiły się parametry mechaniczne i termiczne produktu, a tym samym parametry użytkowe. Technologia produkcji będąca innowacją na skalę światową chroniona jest patentem.  

Nowe produkty można poznać po symbolu Nano Modyfied.