pORADY KLEJENIA

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne wymagają zastosowania materiałów, charakteryzujących się w stosunku do dotychczas stosowanych, między innymi - korzystniejszymi właściwościami fizykomechanicznymi. Wymagają również zastosowania nowszych, skuteczniejszych i szybszych technik łączenia różnych rodzajów materiałów.

 

Jedną z technik łączenia materiałów, stanowiącą uzupełnienie metod tradycyjnych stosowanych w budowie i odnowie maszyn (połączenia gwintowe, nitowe, spawane), jest technika klejenia zestawem technicznym „Cyanoacrylate Second Glue Technic” z preparatami aktywującymi powierzchnie „Base Primer” i „Contact Activator”. Pozwala ona na efektywne, wszechstronne i trwałe łączenia wszystkich materiałów, zwłaszcza materiałów o niskim napięciu powierzchniowym i bardzo różnych właściwościach fizykochemicznych (np. PP, PE i PTFE z innymi tworzywami i materiałami).

Producent zamieścił proste porady, które na pewno przydadzą się w montażu nowych połączeń, a także w różnych niespodziewanych naprawach, szczególnie podczas awarii. Wykwalifikowani technolodzy wyrobów markii Technicqll profesjonalnie i kompleksowo podchodzą do rozwiązania problemów przedstawianych przez klienta.

 

Połączenia klejowe narażone są na różnego rodzaju obciążenia spowodowane przeważnie rozszerzalnością cieplną różnych materiałów, a także uderzeniami i drganiami. Należą do nich głównie obciążenia ścinające, odrywające i oddzierające. Działanie tych sił wiąże się bezpośrednio z różnorodnością uszkodzeń, jakim ulegają połączenia (głównie na skutek przekroczenia naprężeń dopuszczalnych).

pklejenia1pklejenia2

 

Aby zapobiec tym niepożądanym skutkom naprężeń, producent kleju proponuje proste i skuteczne rozwiązanie poprzez zastosowanie:
1) Gumowego łącznika „Rubber Repair”- guma wulkanizowana do łatek naprawczych w przypadku połączeń materiałów twardych (sztywnych).
2) Folii PVC ”Repair PVC Foil” jako łącznika w klejeniu elastycznych folii poliolefinowych (PP, PE).

pklejenia3