Klej Kolor Czas otwartego
schnięcia
Pełne
utwardzenie
Zakres temperatur
Klej do Drewna Szybkowiążący biały (po zsieciowaniu bezbarwny) 10 min. 12 h -30°C÷60°C
Klej do Drewna Klasyczny biały (po zsieciowaniu bezbarwny) 10 min. 12 h -30°C÷60°C
Klej do Drewna Poliuretanowy jasnobrązowy  5 min. 8 h -30°C÷60°C

 

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.