Klej Lepkość Wytrzymałość na
ścinanie
Max. szczelina
do wypełnienia
Zakres temperatur
Klej Sekundowy z Pędzelkiem 100 cP (mPas) 4.0 MPa 0.10 mm -55°C÷80°C
Klej Sekundowy Żel żel 3.5 MPa 0.25 mm -55°C÷80°C
Klej Sekundowy Cyjanoakrylowy 40 cP (mPas) 3.5 MPa 0.10 mm -55°C÷80°C
Klej Sekundowy Techniczny 20 cP (mPas) 4.0 MPa 0.10 mm -55°C÷80°C
Klej Sekundowy Elastyczny 5000 cP (mPas) min. 3.0 MPa 0.20 mm -55°C÷80°C
Klej Sekundowy Super Klej 40 cP (mPas) 3.5 MPa 0.10 mm -55°C÷80°C
Żel do PP, PE, PTFE żel min. 3.0 MPa 0.25 mm -55°C÷80°C
Klej do PP, PE, PTFE 40 cP (mPas) min. 3.0 MPa 0.10 mm -55°C÷80°C
Klej Sekundowy z Aktywatorem 40 cP (mPas) 3.0 MPa 0.10 mm -55°C÷80°C
Klej Sekundowy z Wypełniaczem 20 cP (mPas) - - -55°C÷120°C
Klej do Szkła i Lusterka Wstecznego 80 cP (mPas) 3.0 MPa 0.10 mm -55°C÷80°C

 

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.