A 645 Uszczelniacz anaerobowy VISUAL small

Jednoskładnikowy, szybkoschnący uszczelniacz anaerobowy. Tworzy mocne i sprężyste uszczelnienie, odporne na rozpuszczalniki i temperaturę, które pracuje wraz z ruchem kołnierza spowodowanym przez wibracje, ciśnienie lub zmiany termiczne. Idealny do awaryjnych napraw na miejscu lub gdy konwencjonalne uszczelki nie są dostępne.

Nr art.:
A-645 Uszczelniacz 5518 – 15g / Op. 10 szt.
A-652 Uszczelniacz 5518 – 50g / Op. 10 szt.
A-669 Uszczelniacz 5518 – 250g

Pobierz kartę bezpieczeństwaPobierz kartę techniczną

 

 

PARAMETRY

Lepkość: 400 000 cP (mPas)
Kolor: czerwony
Wytrzymałość na ścinanie: 10 MPa
Wstępne sieciowanie: 15 min.
Odporność na temp: -55°C do 150°C
Okres ważności : 12 miesięcy 

A 669 ANAEROBIC 5518 250ML small       A 652 ANAEROBIC 5572 50ML small

 

WSKAZÓWKI i PORADY:

  • nie jest konieczny natychmiastowy montaż, ponieważ materiał sieciuje tylko wtedy, gdy części są złączone i odcięty jest dostęp powietrza
  • nie zaleca się stosowania uszczelniacza do instalacji i urządzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen
  • Zwiększenie lepkości kleju pod wpływem niskiej temperatury jest zjawiskiem naturalnym. Aby powrócić do lepkości początkowej należy włożyć tubkę do naczynia z gorącą wodą (ok. 85-95*C) na minimum 5 minut. Zmiana lepkości oraz wygrzewanie nie wpływa na parametry spoiny klejowej

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE:

Uszczelniacz 5572Odtłuszczacz TechnicznyZestaw Czyszczący

 

 

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.