Klej Kolor Lepkość Moment zrywający /
Wytrzymałość
na ścinanie
Wstępne
sieciowanie
Możliwość demontażu
Klej Anaerobowy 6620 niebieski 800 cP (mPas) 17 Nm 15 min. Przy użyciu narzędzi ręcznych
Klej Anaerobowy 6612 purpurowy 500 cP (mPas) 5 Nm 15 min. Przy użyciu narzędzi ręcznych
Klej Anaerobowy 6601 zielony 150 cP(mPas) 25 Nm 15 min. Przy użyciu narzędzi pneumatycznych
Klej Anaerobowy 6638 zielony 2500 cP (mPas) 25 Nm 15 min. Przy użyciu narzędzi pneumatycznych
Uszczelniacz Anaerobowy 5518 czerwony 400.000 cP (mPas) 10 MPa 15 min. Przy użyciu narzędzi ręcznych
Uszczelniacz Anaerobowy 5572 biały 50.000 cP (mPas) 5 Nm 30 min. Przy użyciu narzędzi ręcznych
Wszystkie kleje i uszczelniacze Anaerobowe odporne są na temperatury w zakresie -55°C do 150°C

 

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisania produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkowniku spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.