Firma Nalmat otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
- Kredyt na innowacje technologiczne.
  Dofinansowanie.pdf

W poniższym linku znajduje się formularz ofertowy dot. zapytania ofertowego z dnia 18.11.2016 r.

 Zapytanie_ofertowe_1/2016.pdf