Zapytanie ofertowe na dostarczenie prasy do wyciskania z beczek.

Zapytanie_ofertowe_5/2018.pdf

Wybór_wykonawcy_informacja.pdf

Zapytanie ofertowe na dostarczenie zestawu urządzeń do wytwarzania produktów z dodatkiem nonomodyfikatorów.

Zapytanie ofertowe_4/2018.pdf

Wybór_wykonawcy_informacja.pdf

Zapytanie ofertowe na dostarczenie linii do pakowania.

 Zapytanie_ofertowe_3/2018.pdf

Zmiana kryteriów oceny ofert:    Zapytanie_ofertowe_3_v2/2018.pdf

Wybór_wykonawcy_informacja.pdf

Zapytanie ofertowe na dostarczenie linii do pakowania

Zapytanie ofertowe na dostarczenie linii do konfekcjonowania

 Zapytanie_ofertowe_2/2018.pdf

Wybór_wykonawcy_informacja.pdf

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej.

 Zapytanie_ofertowe_1/2018.pdf
Wybór_wykonawcy_informacja.pdf