Technicqll® Descaling Agent

Odkamieniacz

 

PREPARAT DO USUWANIA OSADÓW KAMIENIA KOTŁOWEGO STOSOWANY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM, BUDOWNICTWIE I PRZEMYŚLE.

 

P-044 odkamieniacz tabletki

ODKAMIENIACZ jest nowoczesnym, skutecznym środkiem przeznaczonym do usuwania osadów kamienia kotłowego (głównie węglanu wapniowego CaCO). Znajduje on bardzo wiele zastosowań, między innymi w gospodarstwie domowym, budownictwie a przede wszystkim w przemyśle, wszędzie tam gdzie osady kamienia utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.

Rewelacyjne działanie Odkamieniacza jest wynikiem wieloletnich badań i testów w celu znalezienia najbardziej skutecznego środka do usuwania bardzo kłopotliwego problemu osadów kamienia kotłowego.
    
Obecnie firma NALMAT zakończyła badania nad technologią produkcji Odkamieniacza dla celów przemysłowych i dysponuje odpowiednią halą produkcyjną i maszynami do jego produkcji.

Pomyślne wyniki kilkuletniego stosowania Odkamieniacza w urządzeniach gospodarstwa domowego potwierdzają fakt, że ten produkt jest jednym z najlepszych, skutecznych, tanich i bezpiecznych środków do usuwania  osadów  kamienia  kotłowego.

 

ZASTOSOWANIE - Gospodarstwo Domowe

ODKAMIENIACZ w Gospodarstwie Domowym służy do usuwania osadów kamienia z czajników, ekspresów, junkersów, żelazek na parę, grzałek elektrycznych, pralek, zmywarek, urządzeń centralnego ogrzewania, wymienników ciepła (bojlery), nawilżaczy, itp. Ponadto może być stosowany do urządzeń sanitarnych  (baterie, umywalki, ceramika, przewody kanalizacyjne).

 

przykłady niektórych zastosowań odkamieniania w gospodarstwie domowym

odkamrys1

Roztwór do czyszczenia urządzeń gospodarstwa domowego przygotowuje się poprzez rozpuszczenie jednej kostki (14g) odkamieniacza w ok. jednej szklance (200ml) gorącej wody (ok. 60°C).Ilość roztworu musi zakrywać powierzchnie odkamienianią.

CZYSZCZENIE CZAJNIKÓW, GARNKÓW, NAWILŻACZY POWIETRZA, itp.:

Do zakamienionego naczynia wlać przygotowany roztwór, pozostawić na 30-60 min., a następnie wylać i starannie przepłukać wodą. W przypadku dużej ilości kamienia proces powtórzyć z nową porcją roztworu.
Aby nie dopuścić do dużego zakamieniania zaleca się odkamienianie raz w tygodniu. Należy wtedy jedną porcję preparatu rozpuścić w 1 l ciepłej wody.

CZYSZCZENIE EKSPRESÓW:

Przygotowany roztwór wlać do pojemnika na wodę. Włączyć ekspres. Po przepompowaniu roztworu wylać go a czynność powtórzyć dwukrotnie czystą wodą (przepłukać).

CZYSZCZENIE ŻELAZKA NA PARĘ:

Żelazko wyłączyć z sieci. Płyta prasująca musi być chłodna. Do opróżnionego zbiornika na wodę w żelazku, nalać uprzednio przygotowany ciepły roztwór. Całość odstawić na ok.30-60 min., okresowo naciskając spryskiwacz. Po udrożnieniu przewodów w żelazku, pozostały roztwór wylać i starannie przepłukać wodą. Przeprowadzić próbne prasowanie na zużytej tkaninie.

CZYSZCZENIE GRZAŁEK:

Zanurzyć grzałkę w roztworze do czasu rozpuszczenia kamienia - przepłukać wodą.

Wszystkie urządzenia i powierzchnie czyszczone muszą być dokładnie umyte czystą wodą celem zapobieżenia dalszej reakcji Odkamieniacza.

Ilość osadów w 1 litrze wody dopuszczonej do picia i na cele gospodarcze wynosi 0,005 g w 1 litrze. Można więc przyjąć, że w czteroosobowej rodzinie gotującej codziennie w czajniku ok. 5 litrów wody do picia ( na herbatę, kawę, itp. ) i przy średnio twardej wodzie w ciągu miesiąca osadza się w czajniku ok. 60 g kamienia kotłowego.   

 

ZASTOSOWANIE - Budownictwo

ODKAMIENIACZ w Budownictwie stosuje się go doczyszczenia instalacji centralnego ogrzewania, wymienników ciepła, rurociągów magistralnych itp. Ponadto służy on do czyszczenia betoniarek,  narzędzi,  itp. Odkamienianie przeprowadza się przez zalanie przygotowanym od kilku do kilkunastu procentowym roztworem zakamienionych urządzeń i pozostawienie ich na pewien czas. Reakcja rozpuszczania kamienia odbywa się samoistnie. Zaleca się okresowe uruchomienie urządzenia w celu lepszego przepływu roztworu.

 

Sposób czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania (lub podobnej) przy pomocy ODKAMIENIACZA

Prace przygotowawcze:

 • obliczyć, lub w inny sposób określić orientacyjną pojemność instalacji, która ma być czyszczona,
 • należy oderwać osad kamienia z urządzenia, zwarzyć go i przetestować jakie stężenie roztworu rozpuszcza ilość tego kamienia. Obliczyć szacunkowo ilość kamienia znajdującego się w urządzeniu i tym samym ilość potrzebnego roztworu. W zależności od ilości i jakości osadów kamienia należy stosować od kilku do kilkunastu procentowy roztwór.  
 • przygotować miejsce do opróżniania i napełniania instalacji; najczęściej jest to kurek spustowy; instalacja może posiadać pompę obiegową, którą można wykorzystać do celów czyszczenia (jeżeli jej nie posiada należy  ją zamontować).
 • przygotować zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 100 litrów (nie mogą być stosowane zbiorniki z brązu, mosiądzu i cynku). Należy stosować pompy (najlepiej tłokowe lub zębate), muszą one posiadać odpowiednie ciśnienie (wysokość podnoszenia    1at = 10 m. słupa wody). Wydajność pompy nie ma większego znaczenia lecz praktycznie nie powinna być wyższa od 1 litra/sekundę.

Technologia czyszczenia:

 • opróżnić instalację z wody poprzez otwarcie kurka spustowego,
 • dwukrotnie przepłukać instalację wodą wodociągową poprzez całkowite napełnienie jej i natychmiastowe spuszczenie wody, w wypadku gdy przy drugim płukaniu spuszczana woda nie jest czysta płukanie powtórzyć,
 • w czasie płukania instalacji przygotować roztwór Odkamieniacza; jeśli jest to możliwe przygotować roztwór o temperaturze 50 - 600C (mocno gorący),
 • napełnić instalację przygotowanym roztworem; wskazane jest by był on mieszany lub znajdował się w obiegu (warunki dynamiczne),
 • czas czyszczenia (rozpuszczania kamienia) w warunkach dynamicznych, w temperaturze 500C wacha się od 1,5 do 4 godzin; zależy on od ilości oraz od składu chemicznego kamienia kotłowego; maksymalna dopuszczalna temperatura roztworu trawiącego wynosi 800C; jeśli instalację czyści się zimnym roztworem, w warunkach statycznych (bez mieszania) to czas ten sięga do kilkunastu godzin,
 • zbadać pH roztworu - jeżeli jest on wysoki należy go zneutralizować np. wapnem
 • opróżnić instalację i dokładnie ją przepłukać wodą wodociągową ,
 • sprawdzić czy instalacja została oczyszczona - na dowolnym odcinku lub fragmencie - w razie konieczności czynność powtórzyć,
 • sprawdzić szczelność instalacji.

 

 ZASTOSOWANIE - Przemysł

ODKAMIENIACZ w Przemyśle ma  zastosowanie do czyszczenia wewnętrznych powierzchni różnych instalacji np. wytwornic pary, obiegów chłodzenia, rurociągów, armatury itp. Poniżej podajemy szczegółowy zakres zastosowań Odkamieniacza  różnych gałęziach przemysłu:

 • w przemyśle mleczarskim i mięsnym jako bardzo efektywny środek do mycia, dezynsekcji i usuwania kamienia mlecznego oraz innych osadów ze wszelkiego rodzaju urządzeń technologicznych,
 • w produkcji cukru i wyrobów cukierniczych do czyszczenia wyparek i kotłów,
 • w produkcji soków, piwa, i innych napoi, do czyszczenia piwnego i winnego kamienia kotłowego,
 • w energetyce do przemywania urządzeń kotłowych, oczyszczania osadów i kamienia kotłowego,
 • w przemyśle chemicznym do przemywania urządzeń do wymiany ciepła, reaktorów, wyparek oraz jako chemiczny reagent w procesie elektrolizy, azotowania i siarkowania,
 • w chemii gospodarczej jako komponent szerokiej gamy środków czyszczących oraz
 • w czystej postaci jako środek antyosadowy,
 • w przemyśle papierniczym do czyszczenia siatek i sukna maszyn papierniczych,
 • w przemyśle budowlanym do czyszczenia betoniarek, basenów i konstrukcji budowlanych,
 • w przemyśle paszowym do czyszczenia mieszalników, konstrukcji, zbiorników, basenów,
 • w przemyśle tekstylnym w fazie farbowania,
 • w transporcie kolejowym do mycia wagonów, podwozi i innych urządzeń stacji kolejowych,
 • w przemyśle naftowym do przemywania strefy nawierconych otworów celem ułatwienia
 • i przyspieszenia odwiertów,
 • w obiektach ekologicznych do neutralizacji i unieszkodliwienia ścieków alkalicznych.

Przygotowanie roztworu należy przeprowadzić przez próbne odkamienianie części urządzenia i w ten sposób dobrać ilość procentową Odkamieniacza w stosunku do wody (może ona się wahać od 2% do 15%). Dla stosunkowo niedużej ilości kamienia należy stosować roztwory 5%-owe, a przy śladowych ilościach roztwory 2%-owe.

Na skuteczność i ilość osadów rozpuszczanych w roztworze Odkamieniacza wpływa różnorodność związków chemicznych znajdujących się w osadach kamienia kotłowego.
Czas rozpuszczania kamienia kotłowego uzależniony jest od:

 • temperatury roztworu,
 • jego składu chemicznego,
 • stężenia,
 • mieszania roztworu czyszczącego.

Czas ten wacha się od ok. 0,5 godziny do kilku a nawet kilkunastu godzin. Zalecana temperatura roztworu wynosi od 50 do 700C. Wskazane jest by przed pierwszym czyszczeniem instalacji czas ten wyznaczyć w sposób doświadczalny tzn. na zdemontowanym odcinku instalacji. Jeden gram preparatu rozpuszcza w zależności od składu chemicznego osadów kamienia około  1,5g kamienia.
Przed wypuszczeniem roztworu do kanalizacji należy każdorazowo sprawdzić pH i w razie wysokiego zneutralizować np. wapnem. Po skończeniu odkamieniania, urządzenia dokładnie wypłukać czystą wodą. 

Przed przystąpieniem do czyszczenia instalacji należy dobrać odpowiednią pompę i odpowiedniej pojemności zbiornik na roztwór - najlepiej z tworzywa sztucznego.

 

W czasie czyszczenia lub po czyszczeniu mogą wystąpić nieszczelności, w szczególności na połączeniach gwintowych. Wskazane jest by przed czyszczeniem wykonać próbę rozpuszczania kamienia.

 

OPIS TECHNOLOGII ZASTOSOWANIA ODKAMIENIACZA

 

Przyczyny tworzenia się kamienia kotłowego:

Kamień kotłowy tworzy się w wyniku rozkładu rozpuszczalnego w wodzie kwaśnego   węglanu wapnia i magnezu cementując się wraz z osadami obecnymi w wodzie na powierzchniach ścian pojemników i przewodów w postaci przyrastających warstw. Szybkość rozkładu kwaśnego węglanu wapnia i magnezu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury i zachodzi według reakcji.

Ca(HCO3)--------- CaCO3 + Co2 + H2O


Osady obecne w wodzie, które są cementowane przez węglan wapnia (CaCO3) to głównie krzemionka, tlenki i wodorotlenki żelaza oraz manganu dające wodzie widoczne żółtawo-brunatne zabarwienie. Źródłem kwaśnego węglanu wapnia, czyli tzw. twardości wody są bardzo powszechne w ziemi osady kredowe i margle rozpuszczające się pod wpływem dwutlenku węgla w myśli reakcji

CaCO3 + Co2 + H2O -------------- Ca(HCO3)2

 

Ilość tworzącego się kamienia kotłowego zależy od twardości wody i od zawartości w niej osadów i tak:

 • w wodzie miękkiej znajduje się ok. 0,2 g kwaśnego węglanu wapnia w 1 litrze
 • w wodzie średnio twardej                 0,4 g kwaśnego węglanu wapnia w 1 litrze
 • w wodzie dość twardej                      0,6 g kwaśnego węglanu wapnia w 1 litrze
 • w wodzie twardej                                0,9 g kwaśnego węglanu wapnia w 1 litrze
 • w wodzie bardzo twardej                >1,0 g kwaśnego węglanu wapnia w 1 litrze

 

Dobór odkamieniacza do usuwania kamienia kotłowego.

Znanych jest kilka odkamieniaczy do usuwania kamienia kotłowego. Ogólnie można je podzielić, ze względu na stan skupienia na ciekłe i stałe. Do ciekłych można zaliczyć większość kwasów nieorganicznych, i kwas octowy, przy czym z kwasów nieorganicznych mają zastosowanie te, które dają sole wapnia rozpuszczalne w wodzie, a więc kwasy: solny i azotowy. Ten ostatni jednak nie jest zalecany ze względu na właściwości utleniające i na szkodliwość w zetknięciu ze skórą. Podstawową wadą kwasu solnego jest jego wysoka moc prowadząca do niszczenia podłoża i reagowania nawet ze stalą nierdzewną i kwasoodporną.  
    
Dla zabezpieczenia się przed oddziaływaniem na metalowe przedmioty wymagane jest użycie inhibitorów korozji, które są szkodliwe dla człowieka. Kwas octowy jest odpowiednim środkiem do rozpuszczania kamienia kotłowego pod warunkiem użycia go w postaci przynajmniej 15 % roztworów w wodzie jest on jednak zbyt drogi, mało skuteczny i trudnodostępny, dostępny w postaci 6% roztworu do celów spożywczych jest zbyt słaby.
       
Znanych jest kilka odkamieniaczy w postaci stałej służących do usuwania kamienia kotłowego. Szeroko stosowanymi są odkamieniacze zawierające kwas amidosulfonowy lub  kwas cytrynowy. Odkamieniacz Technicqll nie zawiera w swoim składzie tych kwasów jest bezpieczniejszy w stosowaniu i powoduje o wiele mniejszą korozyjność metali.

Porównanie przydatności różnych odkamieniaczy.

Opis niniejszy odnosi się do odkamieniaczy w postaci stałej, gdyż taka forma jest o wiele tańsza, bezpieczniejsza i łatwiejsza w użyciu. Przydatność poszczególnych odkamieniaczy określona jest kilkoma wielkościami i danymi charakterystycznymi, są to:

 • rozpuszczalność odkamieniacza w wodzie
 • rozpuszczalność produktów reakcji w wodzie
 • wydajność rozpuszczania
 • szkodliwość dla człowieka
 • szkodliwość produktów reakcji dla odbiorników ścieków
 • pozostałość po biologicznym rozkładzie produktów reakcji
 • aktywność w stosunku do metali (korozyjność)

Bardzo dobra rozpuszczalność Odkamieniacza w wodzie i dobra rozpuszczalność produktów jego reakcji z kamieniem kotłowym oraz stosunkowo wysoka moc (pH) czyni z niego najlepszy odkamieniacz do szybkiego i skutecznego rozpu-szczania tego kamienia.

Odkamieniacz nie ma w swoim składzie kwasu amidosul-fonowego który jest stosowany w innych odkamieniaczach. Wydajność Odkamieniacza jest znacznie większa od innych kwasów i rozpuszcza dwukrotnie więcej kamienia kotłowego. Jeżeli chodzi o toksyczność to brak danych o toksyczności produktów reakcji  Odkamieniacza z  kamieniem  kotłowym.  

Odkamieniacz jest korzystny jeżeli chodzi o produkty rozpadu przy anaerobowym oczyszczaniu ścieków. Produktami końcowymi rozkładu przy oczyszczaniu ścieków za pomocą osadu czynnego jest woda i dwutlenek węgla, przy czym jego stężenie może dojść do 60 g/m .

Najbardziej popularne stosowane obecnie odkamieniacze zawierające kwas amidosulfonowy ze względu na obecność azotu amonowego stężenie może w ściekach wynieść tylko 42 g/m . To samo dotyczy produktów reakcji tego kwasu z kamieniem kotłowym. Problemem jest również, że produktami biologicznego rozkładu kwasu amidosulfonowego wobec osadu czynnego są siarczany i azotany tworzące w dalszym ciągu zanieczyszczenia już biologicznie oczyszczonych ścieków.

Niższa moc Odkamieniacza w stosunku do silnych kwasów nieorganicznych jak też nieco niższa od kwasu amidosulfunowego powoduje, że do usuwania kamienia kotłowego nie trzeba stosować inhibitorów korozji, które wprowadzałyby dalsze zanieczyszczenia środowiska.

Powyższe właściwości Odkamieniacza czynią z niego najbardziej odpowiedni środek do usuwania osadów kamienia kotłowego.